ประเพณีสงกรานต์
เดินขบวนวันสงกรานต์
รดน้ำดำหัวผู้บริหาร
ประเพณีทอดกฐิน
พิธีทอดกฐิน
ประเพณีถวายเทียนพรรษา
พิธีถวายเทียนพรรษา
ประเพณีทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่า

งานพัฒนาภูมิทัศน์สำนักฯ
งานพัฒนาสำนักทะเบียนฯ
งานอนุรักษ์พลังงาน

 

 

Untitled Document

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์ ภาคเหนือและภาคอีสานมีการเล่นสงกรานต์ สาดน้ำกันทั่วทุกหมู่บ้าน ถึงกับมีการหยุดงานเล่นสงกรานต์ บางแห่งหยุดงานถึง 7 วันเลยทีเดียว ประเพณีสงกรานต์ที่มีชื่อเสียงที่สุด สนุกที่สุด และมีคนจากที่อื่นของประเทศไทย รวมทั้งชาวต่างประเทศมาร่วมงานสงกรานต์มากที่สุด คือ สงกรานต์ที่เชียงใหม่ ชาวเมืองเชียงใหม่จะปฏิบัติ ดังนี้

วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันสังขานต์ล่อง จะเป็นวันทำความสะอาดบ้านเรือน
วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนาว์ ชาวบ้านเรียกว่า วันเน่า วันนี้ชาวบ้านจะนำอาหารไปถวายพระ เลี้ยงอาหารญาติมิตร เป็นวันขึ้นต้นปีใหม่ จะถือว่าต้องไม่ทำอะไรชั่วร้าย ไม่พูดจาหยาบคาย ด่าทอคนอื่น
วันที่ 15 เมษายน เป็นวัน พญาวัน ถือเป็นวันดีที่สุด จะทำบุญตักบาตรกันอย่างเต็มที มีการจัดขบวนไปรดน้ำสงฆ์ ไปรดน้ำผู้ใหญ่ ขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข

จุดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำให้คนอยากไปเล่นสงกรานต์ เพราะเชียงใหม่มีคูน้ำล้อมรอบเมืองเก่า คนทุกสารทิศจะไปชุมนุมที่คูน้ำรอบเมืองเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน และที่สำคัญ คือ วัดต่าง ๆ จะอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดจัดขบวนแห่ยาวเหยียด เช่น ขบวนพระสิงห์ ขบวนพระแก้วขาว เป็นต้น พระพุทธรูปมีอายุ 700 ถึง 1,000 ปี เข้าขบวนแห่ผ่านกลางเมืองมาให้คนได้ทำพิธีสรงน้ำพระด้วยน้ำหอม สงกรานต์เชียงใหม่ทุกปีคนแน่นทั้งเมือง เรียกว่า ปิดเมืองเชียงใหม่เล่นสงกรานต์ตลอด 3 วันเลยทีเดียว

ชมภาพการเดินขบวนสงกรานต์ของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ ปี 2550 วันที่ 13 เมษายน 2550
ชมภาพการเดินขบวนสงกรานต์ของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ ปี 2549 วันที่ 13 เมษายน 2549
ชมภาพการเดินขบวนสงกรานต์ของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ ปี 2548 วันที่ 13 เมษายน 2548
ชมภาพการเดินขบวนสงกรานต์ของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ ปี 2547 วันที่ 14 เมษายน 2547