ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FAQ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันนี้
 
คำถามที่ถูกถามบ่อย

[010] สำนักทะเบียนและประมวลผลจะออกแนะแนวตามโรงเรียนเมื่อไร
[090] การสมัครสอบ O-NET ของนักเรียนสายสามัญต้องสมัครเองหรือทางโรงเรียนสมัครให้คะ
[115] ยืนยันเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ไปแล้วสามารถสละสิทธิ์ได้อีกหรือไม่คะ
1 ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ / 1 หน้า