ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FAQ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันนี้
 
คำถามที่ถูกถามบ่อย

[001] รหัสผ่านลงทะเบียนหาย ทำอย่างไร
[002] ค่าบริการตรวจกระดาษคำตอบ เท่าไหร่
[003] ต้องการหนังสือรับรองเงินเดือน ทำอย่างไร
[006] ลงทะเบียนซ้ำกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรลำดับขั้น C หรือสูงกว่า ได้หรือไม่
[007] ลาพักการศึกษาต้องทำอย่างไร
[010] สำนักทะเบียนและประมวลผลจะออกแนะแนวตามโรงเรียนเมื่อไร
[015] การได้รับเกียรตินิยม
[017] การลงเลขที่รับหนังสือทำอย่างไร
[019] ค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายสถาบันต้องชำระเท่าไร
[022] ขออนุญาตลาป่วยทำอย่างไร
[027] นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่พ้นสภาพนักศึกษา(ลาออก/ผลการศึกษา) แล้วกลับเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีขั้นตอน/เงื่อนไขโอนหน่วยกิตได้อย่างไรบ้าง
[028] ขออนุญาตลากิจทำอย่างไร
[031] การขออนุญาตลาคลอดบุตรทำอย่างไร
[032] อยากทราบว่าภาคพิเศษจะเปิดรับสมัครเมื่อไรคะ
1 2 3 4 5 6 Nextข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ / 6 หน้า