ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FAQ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันนี้
 
คำถามที่ถูกถามบ่อย

[153] ขั้นตอนการขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด
[154] จำนวนหน่วยกิตตามเงื่อนไขของข้อบังคับ
[155] จะลงทะเบียนน้อยกว่าหน่วยกิตที่กำหนดได้อย่างไร
[156] จะลงทะเบียนเกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนดได้อย่างไร
[157] การประกาศผลการศึกษามีกี่วิธี
[158] จะหาสถิติข้อมูลนักศึกษาได้จากที่ใด
[163] เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มีอะไรบ้างคะ
[164] ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เทอม 1/2555 เป็นเท่าไรคะ
[165] กำหนดวันรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปี 2555 เมื่อไรคะ
Previous1 2 3 4 5 6 ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ / 6 หน้า