โรงเรียนจักรคำคณาทร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 294 คน
ลำดับ มหาวิทยาลัย จำนวน แยกประเภท
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 135 คณะ/สาขา
2 มหาวิทยาลัยพายัพ 45 คณะ/สาขา
3 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 3 คณะ/สาขา
4 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 5 คณะ/สาขา
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คณะ/สาขา
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 คณะ/สาขา
7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14 คณะ/สาขา
8 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 8 คณะ/สาขา
9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 17 คณะ/สาขา
10 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 20 คณะ/สาขา
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 12 คณะ/สาขา
12 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 24 คณะ/สาขา