ระบบรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Online Registration for the 57th Commencement Ceremony Chiang Mai Universityลงชื่อเข้าใช้ เพื่อค้นหาหมายเลขพัสดุ จัดส่งปริญญาบัตร


ติดต่อเรา

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทร.053-948933-6, 084-0470559
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Email.
thanadda@reg.cmu.ac.th,
mongkol@reg.cmu.ac.th,
pilaisri@reg.cmu.ac.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และประสงค์ขอรับปริญญาบัตร ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ประสงค์ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ (เฉพาะส่งภายในประเทศ)
    ให้ดำเนินการขอจัดส่งปริญญาบัตร ผ่านระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document ในรายการ 06998 - ค่าจัดส่งปริญญาบัตร และเหรียญ (ผู้ไม่เข้ารับ) หรือ 06999 - ค่าจัดส่งปริญญาบัตร (ผู้ไม่เข้ารับ) ** จัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนธรรมดาเท่านั้น **
(ตั้งแต่ วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)
     ทั้งนี้ สำนักทะเบียนฯ จะจัดส่งปริญญาบัตร เฉพาะรายการที่กรอกที่อยู่และชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

2. ประสงค์มารับปริญญาบัตรที่สำนักทะเบียนฯ (บริการ ช่วงเช้า 08.30 - 11.30 น. ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น.)
(ตั้งแต่ วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)

    2.1 กรณีมารับด้วยตนเอง - ให้แสดงบัตรประชาชนของบัณฑิต
    2.2 กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน - ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของบัณฑิต
          ที่เขียนมอบอำนาจบนสำเนาบัตร โดยระบุชื่อบุคคลที่มารับ และแสดงบัตรประชาชนผู้มารับแทน

3. บัณฑิตที่แจ้งให้จัดส่งไปรษณีย์และชำระค่าจัดส่งแล้ว (ภายในระยะเวลาลงทะเบียนที่ผ่านมา - 15 ธันวาคม 2565)
     สำนักทะเบียนฯ จะจัดส่งปริญญาบัตร ทางไปรษณีย์ ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566

 

ผังงาน วันรายงานตัวเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การนุ่งห่มและข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

หนังสือแจ้งกำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57