[15/4/2564] การเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน และ Microsoft Teams / Guideline for Summer Session and Microsoft Teams

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรูปแบบการสอนได้จากระบบงานทะเบียนการศึกษา >> ค้นหาข้อมูลกระบวนวิชาที่เปิดสอน [link] และติดตามข้อมูลอื่นๆ จากอาจารย์ผู้สอนได้จาก MS Teams (โปรดรอหลังลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน)

For summer semester, students can confirm the class arrangement from Registration System >> Search for available course [link]. For class first contact, please access Microsoft Teams with your CMU IT account (please wait at least one day after registration)

[15/4/2564] สำนักทะเบียนฯ ปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษาตั้งแต่ 9-30 เมษายน 2564 / Registration Counter Service will be closed on April 9-30 2021

สำนักทะเบียนและประมวลผล จะปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการให้ใช้ช่องทางการติดต่อแบบออนไลน์เป็นหลัก [link]

Due to the COVID-19 situation, Registration Counter Service will be closed April 9-30, 2021. We would like you to contact us via our online services or our website. [link]

[15/4/2564] เปิดให้บริการตรวจ COVID-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรในวันที่ 16-17 เมษายน / COIVD-19 Testing for Students/Staffs on April 16-17, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการตรวจ COVID-19 PCR TEST ให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16-17 เมษายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • นักศึกษา 1,000 บาท
 • บุคลากร 1,300 บาท

จองคิวก่อนเข้ารับการตรวจ onsite.covidtestcnx.org

ชำระเงิน ณ วันที่เข้ารับการตรวจ โดยการโอนชำระแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่รับชำระด้วยเงินสด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [link]
064-3477513
063-8690570
line@:@covidtestcn

Faculty of Associative Medical Science will provide COVID-19 PCR TEST for CMU students (1,000 Baht Fee) at Sala Angkeow on April 16-17, 2021. Please reserve at onsite.covidtestcnx.org or contact 064-3477513, 063-8690570 or line@: @covidtestcn 

[11/4/2564] การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับแจ้งว่าผลตรวจเป็นบวก / Guideline for COVID-2019 positive person

หากนักศึกษาหรือบุคลากรได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ว่าผลตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. ให้อยู่ที่ห้องพักหรือโรงพยาบาลสนาม รอทีมแพทย์ติดต่อกลับ
 2. กรอกข้อมูลตามลิงก์ https://cmu.to/ReportCoV19PCRTest

หากมีอาการเหนื่อยหอบ โทร. 090-892-5623 หรือ 064-174-6183 [link]

For CMU students and staffs, if you have been contacted by the government officers that you have a positive result for COVID-19, please

 1. Stay at your place, waiting for the contact from the medical team
 2. Fill in the form https://cmu.to/ReportCoV19PCRTest

If you’ve breathing problem, please contact 090-892-5623 or 064-174-6183 

 

[8/4/2564]ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการสอบภาคฤดูร้อน 2563/University Accouncement on Class/Exam Arrangement for Summer 2563

 1. ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 2563 ยกเว้นในกรณีจำเป็นให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณา
 2. ให้จัดการสอบในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม [link]

 1. For summer 2563, all classes will be taken online.
 2. All examination will be taken in an appropriate format

More information (in Thai) [link]

ระบบทะเบียนการศึกษา/Registration System

 • สำหรับนักสึกษาปริญญาตรี/ For Undergraduate Students [link]
 • สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา/ For Graduate Students [link]

ปฏิทินการศึกษา/Academic Calendar

 

 • ปฏิทินการศึกษาภาษาไทย [link]
 • Academic Calendar in English [link]