ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office Annoucements

—–start copy to new panel—-

—-end panel—-

copy start to end แล้วแก้ไขชื่อ href กับ id divให้ตรงกัน 2 จุดด้านล่าง

Edit h4 at –> href=”#collapse1″

Edit id (of) div before panel-body –> id=”collapse1″