ข่าวรับสมัครงาน : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ >> ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ >> ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก >> ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
ประกาศรับสมัคร >> ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
ยื่นใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม จนถึงวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ข่าวรับสมัครงาน : ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ >> ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัสดุ และยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ >> ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัสดุ และยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก >> ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัสดุ และยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
ประกาศรับสมัคร >> ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัสดุ และยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
ยื่นใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม จนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563