นายมงคล  ปินตาโมงค์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : mongkol@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8933

นางหยาดนที ปินตาโมงค์
  

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : yardna_t@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8950

นางสาวพิไลศรี  ศรีวิเรือน

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pilaisri@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8935

นางสาวทัศนีย์  อินทหมื่น

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : tassanee@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8934

นางสาวอำไพ  อภิรมย์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : ampai@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8936

นางธนัษฎา เจริญรักษ์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thanadda@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8936

นางสาว ธนัชพร คำเขียว

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thanutchaphon@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8933