นายพิเชฐ จันทรเสนาวงค์
หัวหน้าฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : pichet@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8941

นายธนสาร เมืองสุข
  

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : thanasan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8940

นายมรกต กาวินจันทร์

ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
อีเมล์ : morakot@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8940

นายนครินทร์ แก้วญานะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : nakarin@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8937

นายสังเวียน กุณา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : sungwein@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8939

นางสาวอสมา ต๊ะคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : asama@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8939

นายกันตพล ศรีธิยศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : kantapon@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8938

นายณัฐพงศ์ ตันหนัง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : nattapong@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8937

นายฉัตรชัย บุญเทียมทัด

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : chatchai.b@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8938

นายสิทธิพล สกุลพรรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : sitthiphon@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8938