ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย CMU Account

ลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยบัญชีผู้ใช้งาน

ติดต่อสำนักงาน

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทรศัพท์ : (053) 948933, 948963
อีเมล :
 • naphatchakorn@reg.cmu.ac.th
 • kunyaphat@reg.cmu.ac.th
 • tassanee@reg.cmu.ac.th
 • thanadda@reg.cmu.ac.th
 • yardna_t@reg.cmu.ac.th

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

  ลงทะเบียนผู้ใช้งานผ่านบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

 • ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

  เมนูนี้ลงทะเบียนใหม่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • ส่งสำเนาเอกสารเพิ่มเติม

  กรณีที่มีการส่งสำเนาเอกสารผิด โดยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ให้ส่งสำเนาเอกสารใหม่อีกครั้ง

ระยะเวลาการจัดทำเอกสารแต่ละประเภทที่ให้บริการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล

วิธีการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์

ย้อนกลับหน้าแรก

ส่งสำเนาเอกสารเพิ่มเติม...กรณีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่

เลขประจำตัวประชาชน
เอกสารแนบ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) เฉพาะไฟล์ภาพ ที่เป็นนามสกุล .jpg, .png เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 Mb

เอกสารแนบ

สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เฉพาะไฟล์ภาพ ที่เป็นนามสกุล .jpg, .png เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 Mb

**รอการยืนยันภายในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. (ยืนยันกลับผ่านทาง Email)**

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา