ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 12 มิถุนายน 2567) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 5
(เปลี่ยนแปลงวันเตรียมสอบและวันสอบกลางภาค 2/67)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 4
(สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 3
(วันสอบ CMU e-Pro)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
(สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ฉบับที่ 2)
(สำหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-6)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1
(สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2)