สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ตั้ง 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
อีเมล : reg@cmu.ac.th
เปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์ (8.30 น.– 16.30 น.)