หัวข้อประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป รายการ แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครือข่าย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 26/03/2567 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 21/03/2567 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันที่เผยแพร่ 12/03/2567 ประเภท 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in one จำนวน 63 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 13/02/2567 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 13/02/2567 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566)
วันที่เผยแพร่ 05/01/2567 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักทะเบียนและประมวลผล เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2566
วันที่เผยแพร่ 05/01/2567 ประเภท 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
วันที่เผยแพร่ 25/12/2566 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in one
วันที่เผยแพร่ 25/12/2566 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดซ่อมแซมไม่ได้ ประจำปี 2566 จำนวน 117 รายการ
วันที่เผยแพร่ 20/12/2566 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ (TGAT/TPAT67)
วันที่เผยแพร่ 07/12/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
วันที่เผยแพร่ 08/11/2566 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in one
วันที่เผยแพร่ 08/11/2566 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall)
วันที่เผยแพร่ 19/09/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 19/09/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 13/09/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล
วันที่เผยแพร่ 11/09/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการขนย้ายครุภัณฑ์และเอกสาร
วันที่เผยแพร่ 31/08/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำเหล็กดัดตามแบบที่กำหนดพร้อมติดตั้ง
วันที่เผยแพร่ 11/08/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดฟิล์มตามแบบที่กำหนดพร้อมติดตั้ง
วันที่เผยแพร่ 11/08/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ม่านม้วนปรับแสงพร้อมติดตั้ง
วันที่เผยแพร่ 11/08/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566
วันที่เผยแพร่ 12/07/2566 ประเภท 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่เผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประจำปี 2567
วันที่เผยแพร่ 11/07/2566 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประจำปี 2567
วันที่เผยแพร่ 11/07/2566 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)
วันที่เผยแพร่ 10/07/2566 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้โพลีเลคเชอร์ จำนวน 200 ตัว
วันที่เผยแพร่ 07/07/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 จำนวน 6 รายการ
วันที่เผยแพร่ 05/07/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
วันที่เผยแพร่ 26/06/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่เผยแพร่ 19/05/2566 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
วันที่เผยแพร่ 24/04/2566 ประเภท 10. ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาศที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66)
วันที่เผยแพร่ 07/04/2566 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) จำนวน 18 คัน
วันที่เผยแพร่ 16/03/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 ทางด้านกายภาพและพื้นที่โดยรอบ
วันที่เผยแพร่ 07/03/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ คอมพิวเตอร์แบบ All In One จำนวน 3 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 07/03/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File จำนวน 1 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 23/02/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ชุดไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 รายการ
วันที่เผยแพร่ 22/02/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 ทางด้านกายภาพและพื้นที่โดยรอบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ 16/02/2566 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่เผนการจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 ทางด้านกายภาพและพื้นที่โดยรอบ
วันที่เผยแพร่ 26/01/2566 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้โพลีเลคเชอร์ จำนวน 200 ตัว
วันที่เผยแพร่ 18/01/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 800 VA พร้อมติดตั้ง จำนวน 67 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 18/01/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ
วันที่เผยแพร่ 18/01/2566 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา
วันที่เผยแพร่ 28/11/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2566 ขนาด 6x11 นิ้ว
วันที่เผยแพร่ 24/11/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall)
วันที่เผยแพร่ 23/11/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 23/11/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 21/09/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ 20/09/2565 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ 20/09/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ 14/09/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 12/09/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 12/09/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ 09/09/2565 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่เผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ 07/09/2565 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 05/09/2565 ประเภท 3. ประกาศร่างTOR
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ 24/08/2565 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 23/08/2565 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3
วันที่เผยแพร่ 18/08/2565 ประเภท 3. ประกาศร่างTOR
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุสำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 จำนวน 5 รายการ
วันที่เผยแพร่ 25/07/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารสำคัญทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ
วันที่เผยแพร่ 21/06/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผลชั้น 2 และชั้น 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ 16/06/2565 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำวัสดุสำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ 16/06/2565 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องสลับสัญญาณ (HDMI Switch)
วันที่เผยแพร่ 20/05/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเดินสายสัญญาณ HDMI
วันที่เผยแพร่ 20/05/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) จำนวน 15 คัน
วันที่เผยแพร่ 17/03/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) GAT-PAT 65 จำนวน 15 คัน
วันที่เผยแพร่ 10/03/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) จำนวน 37 คัน
วันที่เผยแพร่ 24/02/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 65 KVA และ 500 KVA
วันที่เผยแพร่ 09/02/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองบรรจุเอกสารสำคัญทางการศึกษา
วันที่เผยแพร่ 01/02/2565 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)
วันที่เผยแพร่ 29/10/2564 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 22/09/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแล รักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 52 KVA และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA สำหรับอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผลและอาคารเรียนรวม 3และ5
วันที่เผยแพร่ 14/09/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ 13/09/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล
วันที่เผยแพร่ 13/09/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 13/09/2564 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักทะเบียนฯ อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 09/09/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างรปภ.)
วันที่เผยแพร่ 03/09/2564 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวม)
วันที่เผยแพร่ 03/09/2564 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ 25/08/2564 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางจ้างปรับปรุงบอร์ด อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 23/08/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)
วันที่เผยแพร่ 30/07/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)
วันที่เผยแพร่ 29/07/2564 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3
วันที่เผยแพร่ 22/07/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 19/07/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 20 จอ
วันที่เผยแพร่ 19/07/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 56
วันที่เผยแพร่ 16/07/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างทำผนังกั้นดินและขุดลอกรางระบายน้ำทิ้ง รอบอาคารเรียนรวมหลังที่ 5
วันที่เผยแพร่ 16/07/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 31,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 16/07/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 5 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 15/07/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารสำคัญทางการศึกษา จำนวน 3 รายการ
วันที่เผยแพร่ 13/07/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตะแกรงเหล็กระบายน้ำ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5
วันที่เผยแพร่ 08/07/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5
วันที่เผยแพร่ 08/07/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ
วันที่เผยแพร่ 30/06/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ดบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 28/06/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ 24/06/2564 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แผนการจัดจ้างทำวัสดุ จำนวน 6 รายการ งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ 17/06/2564 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผ่นกรองอากาศมัลติมีเดีย
วันที่เผยแพร่ 15/06/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารสำคัญทางการศึกษา (Transcript)
วันที่เผยแพร่ 09/06/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ 25/05/2564 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ(รถยนต์ตู้) จำนวน 16 คัน
วันที่เผยแพร่ 01/04/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ(รถยนต์ตู้) จำนวน 39 คัน
วันที่เผยแพร่ 23/03/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) จำนวน 17 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 18/03/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3
วันที่เผยแพร่ 18/02/2564 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)
วันที่เผยแพร่ 21/01/2564 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 4,500ANSI
วันที่เผยแพร่ 15/01/2564 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และ ชั้น 3 โดยวิธีการคัดเลือก
วันที่เผยแพร่ 04/12/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 48 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 30/11/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บเสื้อสูทสำหรับบุคลากร จำนวน 64 ชุด
วันที่เผยแพร่ 27/11/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ 13/11/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 48 เครื่อง (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ 11/11/2563 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ 27/10/2563 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล
วันที่เผยแพร่ 05/10/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุง ดูแล รักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 119 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 05/10/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุง ดูแล รักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
วันที่เผยแพร่ 05/10/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.63)
วันที่เผยแพร่ 05/10/2563 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ 05/10/2563 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 36 ตัว
วันที่เผยแพร่ 30/09/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้า อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 30/09/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SSD)
วันที่เผยแพร่ 30/09/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 17/09/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล,อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 16/09/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 , อาคารสำนักทะเบียนและประมวผล
วันที่เผยแพร่ 16/09/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ 24/08/2563 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ 24/08/2563 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคา และรางระบายน้ำฝน
วันที่เผยแพร่ 13/08/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563)
วันที่เผยแพร่ 13/08/2563 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ 24/07/2563 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
วันที่เผยแพร่ 24/07/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสำคัญทางการศึกษา (Transcript)
วันที่เผยแพร่ 09/07/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 63 ตัว
วันที่เผยแพร่ 08/06/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จำนวน 2 กล้อง
วันที่เผยแพร่ 05/06/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 จำนวน 1 งาน (6 รายการ)
วันที่เผยแพร่ 04/06/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารสำคัญทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ
วันที่เผยแพร่ 01/06/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางงานจ้างทำวัสดุ จำนวน 1 งาน (6 รายการ) สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
วันที่เผยแพร่ 15/05/2563 ประเภท 2. ประกาศราคากลาง
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63 ถึง มี.ค.63)
วันที่เผยแพร่ 28/04/2563 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ 17/04/2563 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1
วันที่เผยแพร่ 14/04/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1
วันที่เผยแพร่ 16/03/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) จำนวน 14 คัน
วันที่เผยแพร่ 13/03/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 22 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 11/03/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์ตู้) จำนวน 39 คัน
วันที่เผยแพร่ 28/02/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
วันที่เผยแพร่ 24/02/2563 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์ตู้) จำนวน 17 คัน
วันที่เผยแพร่ 21/02/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศในอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อค และระบบสายไฟ
วันที่เผยแพร่ 21/02/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศในอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อคและระบบสายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ 17/02/2563 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 04/02/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อคและระบบสายไฟ
วันที่เผยแพร่ 03/02/2563 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1
วันที่เผยแพร่ 30/01/2563 ประเภท 3. ประกาศร่างTOR
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1
วันที่เผยแพร่ 30/01/2563 ประเภท 2. ประกาศราคากลาง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ในไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62 - ธ.ค.62)
วันที่เผยแพร่ 29/01/2563 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศในอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อคและระบบสายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ 24/01/2563 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1
วันที่เผยแพร่ 13/01/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อคและระบบสายไฟ
วันที่เผยแพร่ 13/01/2563 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ
วันที่เผยแพร่ 02/01/2563 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ราคากลางจ้างซ่อมแซมโดมแปดเหลี่ยมและหลังคาทางเดิน จำนวน 1 งาน
วันที่เผยแพร่ 24/12/2562 ประเภท 2. ประกาศราคากลาง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 6 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 20/12/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
วันที่เผยแพร่ 17/12/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้สำหรับให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ จำนวน 3 ตู้
วันที่เผยแพร่ 17/12/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 37 แผ่น
วันที่เผยแพร่ 12/12/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างพัฒนาระบบอัตโนมัติควบคุมอาคารเรียนรวม จำนวน 1 ระบบ
วันที่เผยแพร่ 28/11/2562 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างพัฒนาระบบอัตโนมัติควบคุมอาคารเรียนรวม จำนวน 1 ระบบ
วันที่เผยแพร่ 20/11/2562 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศในอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อคและระบบสายไฟ
วันที่เผยแพร่ 20/11/2562 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ 19/11/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1
วันที่เผยแพร่ 19/11/2562 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่ิองพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดสี จำนวน 2 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 11/11/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ 11/11/2562 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผลการคัดเรื่องผู้เช่าสถานที่เพื่อถ่ายเอกสาร
วันที่เผยแพร่ 29/10/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562)
วันที่เผยแพร่ 25/10/2562 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร
วันที่เผยแพร่ 07/10/2562 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล
วันที่เผยแพร่ 03/10/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุง ดูแล รักษาเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล
วันที่เผยแพร่ 03/10/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุง ดูแล รักษาเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 03/10/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างบำรุง ดูแล รักษา เครื่องปรับอากาศอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล
วันที่เผยแพร่ 30/09/2562 ประเภท 2. ประกาศราคากลาง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างบำรุง ดูแล รักษา เครื่องปรับอากาศอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 30/09/2562 ประเภท 2. ประกาศราคากลาง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล
วันที่เผยแพร่ 30/09/2562 ประเภท 2. ประกาศราคากลาง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bibding)
วันที่เผยแพร่ 30/09/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bibding)
วันที่เผยแพร่ 30/09/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 แลั 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ 18/09/2562 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ,อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 แลั 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ 18/09/2562 ประเภท 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5
วันที่เผยแพร่ 17/09/2562 ประเภท 2. ประกาศราคากลาง
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
วันที่เผยแพร่ 17/09/2562 ประเภท 2. ประกาศราคากลาง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA
วันที่เผยแพร่ 04/09/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ 02/09/2562 ประเภท 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองบรรจุเอกสารสำคัญทางการศึกษา
วันที่เผยแพร่ 22/08/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
วันที่เผยแพร่ 07/08/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)
วันที่เผยแพร่ 30/07/2562 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Transcript)
วันที่เผยแพร่ 09/07/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 01/07/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารสำคัญทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ
วันที่เผยแพร่ 21/06/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 4 เครื่อง
วันที่เผยแพร่ 20/06/2562 ประเภท 2. ประกาศราคากลาง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ
วันที่เผยแพร่ 20/06/2562 ประเภท 2. ประกาศราคากลาง
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)
วันที่เผยแพร่ 01/05/2562 ประเภท 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบและประมาณราคา การปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 โดยวิธีคัดเลือก
วันที่เผยแพร่ 10/04/2562 ประเภท 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก