บุคลากร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

Home > บุคลากร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสังเวียน กุณา

sungwein.kuna@cmu.ac.th
0-5394-8939

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

นายพิเชฐ จันทรเสนาวงค์

pichet.c@cmu.ac.th
0-5394-8941
ประมวลผลการลงทะเบียน / ฐานข้อมูลงานทะเบียน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

นายธนสาร เมืองสุข

thanasan.muangsuk@cmu.ac.th
0-539 4-8940
ประมวลผลการศึกษา / ค่าธรรมเนียมการศึกษา

พนักงานช่าง

นายมรกต กาวินจันทร์

morakot.kawinchan@cmu.ac.th
0-5394-8966
ผู้ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนครินทร์ แก้วญานะ

nakarin.k@cmu.ac.th
0-5394-8937
ระบบลงทะเบียนเรียน / ระบบสารสนเทศงานทะเบียน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอสมา ต๊ะคำ

asama.t@cmu.ac.th
0-5394-8967
พัฒนาเว็บไซต์ / ระบบสารสนเทศงานทะเบียน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายฉัตรชัย บุญเทียมทัด

chatchai.b@cmu.ac.th
0-5394-8938
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายคมชาญ ถุงเสน

komchan.t@cmu.ac.th
0-5394-8968
ระบบลงทะเบียนเรียน / ระบบสารสนเทศงานทะเบียน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปัณณวัฒน์ นิยมรัท

pannawat.n@cmu.ac.th
0-5394-8969
สถิติข้อมูล / ระบบสารสนเทศงานทะเบียน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายทศภณ บุญเทียมทัด

thotsapon.bun@cmu.ac.th
0-5394-8970
ระบบสารสนเทศงานทะเบียน