บุคลากร ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

Home > บุคลากร ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

พนักงานปฏิบัติงาน

นายมงคล ปินตาโมงค์

mongkol.p@cmu.ac.th
mongkol@reg.cmu.ac.th
0-5394-8933

พนักงานปฏิบัติงาน

นางหยาดนที ปินตาโมงค์

yardnatee.pin@cmu.ac.th
yardna_t@reg.cmu.ac.th
0-539 4-8950
งานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวอำไพ อภิรมย์

ampai.apirom@cmu.ac.th
ampai@reg.cmu.ac.th
0-539 4-8933
งานทะเบียนปริญญาบัตร / เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวพิไลศรี ศรีวิเรือน

pilaisri.sri@cmu.ac.th
pilaisri@reg.cmu.ac.th
0-539 4-8935
งานรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวทัศนีย์ อินทหมื่น

tassanee.in@cmu.ac.th
tassanee@reg.cmu.ac.th
0-539 4-8934
งานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

พนักงานปฏิบัติงาน

นางธนัษฎา เจริญรักษ์

thanutda.ja@cmu.ac.th
thanadda@reg.cmu.ac.th
0-539 4-8936
งานทะเบียนปริญญาบัตร / เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวธนัชพร คำเขียว

thanutchaphon.k@cmu.ac.th
thanutchaphon@reg.cmu.ac.th
0-539 4-8933
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา