ข่าวรับสมัครงาน


ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป

>>> คลิกที่นี่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-hris/jobform เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์