ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ยื่นใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักทะเบียนและประมวลผล
ยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานสำนัก สำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

>>> คลิกที่นี่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-hris/jobform เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์